See English Version

  محورهای اصلی کنفرانس

  محورها و زیرمحورهای کنفرانس بین المللی موزه­ها

  1. گستره موضوعی موزه‌­ها
   • موزه‌ها و مجموعه‌های دانشگاهی، فنی و صنعتی، تاریخ علوم، مفاخر، مراکز اسناد، باستان شناسی، هنر، مردم شناسی، تاریخچه و ...
   • پارک­‌ها و مراکز علم و فناوری، اکوسیستم‌­های فناوری
   • موزه ­ها و مجموعه‌های تاریخ طبیعی، هربار‌یوم‌های گیاهی، مجموعه‌های جانوری، تنوع زیستی، منابع ژنتیکی، بانک‌های موجودات زنده و ...

   

  1. گستره فضایی موزه­‌ها
   • موزه‌ها و پدیده‌­های طبیعی، اقلیمی، علوم جوی و هواشناسی، پارک موزه‌ها، غار موزه‌ها، پارک‌ها و سایت­‌های باستان‌شناسی، ژئوپارک‌­ها، اکوتوریسم، آگروتوریسم، خانه موزه‌­ها، عمارات قدیمی،

   

  1. گستره تاثیر موزه‌­ها
   • موزه­‌ها و پژوهش، آموزش، ترویج علم، فناوری، شهروندی، رسانه­‎ها، نمایشگاه­‌ها و رویدادها، عمومی سازی دانش، تاریخ نگاری آینده نگر، تاریخ نگاری تحلیلی، محیط زیست پایدار و بحران­‌های نوپدید، ارتباطات بین الملل، ‌‌توسعه پایدار و ...

   

  1. کارکرد موزه­‌ها
   • موزه‌­ها، موزه داران، نیروی انسانی تخصصی، موزه‌­ها و معماری، طراحی، گالری­‌ها و نمایشگاه‌­ها، تجهیزات، آزمایشگاه، کارگاه، مرمت و احیاء، مستندنگاری و مستندسازی، استانداردسازی، حفاظت، مخاطب شناسی، فناوری­‌های نوین در موزه داری و ...

   

  1. گذشته، حال و آینده موزه­‌ها
   • موزه‌­ها و تجربه­‌های جهانی، موزه‌­های ایران، چالش­های موزه‌­ها، موزه داران و تجربه‌­های میدانی، موزه‌­های خصوصی، مشارکتی و مجازی، تاریخچه، حال و آینده موزه‌­ها، ارتقای علمی و فرهنگی دانشگاه‌­ها، جامعه، گروه­‌های هدف و عموم مخاطبین، جایگاه ملی و بین المللی موزه‌­ها و نهادهای موزه­ای و ...